U prostorijama preduzeća Technolub, 18.02.2009. održan je Total trening.
Total menadžer, gospodin Tama's Fidler je na interesantan način informisao prisutne o mazivima kao i o novinama iz Total-a.
Treningu su pored komercijalista Technolub-a prisustvovali i komercijalisti distributera za Federaciju Bosne i Hercegovine,
sa kojima su nesebično izmenjena iskustva u prodaji maziva.

TPL_BACKTOTOP