Od 01. februara 2011. godine došlo je do promena u vezi sa uslugom isporuke robe
iz našeg magacina putem kurirske službe AKS EXPRESS, naime: 

- sve pošiljke koje imaju vrednost veću od 10.000 dinara (sa PDV-om),
biće isporučene na adrese kupaca o trošku TECHNOLUB-a. 

- sve pošiljke koje imaju vrednost manju od 10.000 dinara (sa PDV-om),
biće isporučene na adrese kupaca o trošku KUPCA. 

Trošak usluge kurirske službe obračunava se po zvaničnom cenovniku AKS-a
i plaća se direktno kuriru.

TPL_BACKTOTOP