Ulje za 2T motore glisera

NMMA TC-W3
JOHNSON
YAMAHA
MARINER
SUZUKI

Specijalno mineralno motorno ulje za sve vrste gliserskih 2-taktnih motora, svih proizvođača i snaga, kada proizvođač zahteva ulje koje zadovoljava standard NMMA TC-W3. Pruža vrhunsku zaštitu i čistoću motora pri svim režimima rada. Meša se u skladu sa preporukama proizvođača. Izduvne gasove svodi na najmanju meru. Premašuje standard NMMA TC-W3 kao i standarde svih vodećih proizvođača 2-taktnih motora za glisere.

  •  1L
TPL_BACKTOTOP