API SF
JASO MA

Mineralno motorno ulje namenjeno za sve tipove 4-taktnih motora motocikala, formulisano sa ciljem da zadovolji uobičajenu eksploataciju motocikla. Sadrži aditive koji obezbeđuju čistoću i kvalitetno podmazivanje svih vitalnih delova motora. Prilagođeno i za podmazivanje menjača koji se podmazuju motornim uljem kao i mokrih kvačila. Ispunjava postavljene standarde.

  •  1L
TPL_BACKTOTOP