Ulje za 2T motore

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC/EGD

Polusintetičko motorno ulje za sve vrste 2-taktnih motora, velike specifične snage. Pruža izvrsnu zaštitu i čistoću motora pri svim režimima rada. Namenjeno za 2-taktne motore sa ubrizgavanjem ulja kao i za sisteme sa prethodnim mešanjem. Meša se u skladu sa preporukama proizvođača, obično u srazmeri 1:50 ( 2% ), dozvoljeno i u srazmeri 1:100. Izduvne gasove svodi na najmanju meru. Premašuje postavljene standarde.

  •  1L, 60L
TPL_BACKTOTOP