API SG
JASO MA

Polusintetičko motorno ulje visoke tečljivosti. Namenjeno za sve tipove 4-taktnih motora motocikala visokih performansi, formulisano sa ciljem da zadovolji i ekstremne uslove rada kakvi se očekuju na takmičenjima. Sadrži aditive visokih performansi koji obezbeđuju izuzetnu zaštitu od visokih temperatura i habanja pri ekstremnim uslovima rada, sprečava stvaranje taloga i osigurava superiornu čistoću motora. Prilagođeno i za podmazivanje menjača koji se podmazuju motornim uljem kao i mokrih kvačila kod kojih efikasno sprečava proklizavanje i minimizira slepljivanje pri hladnom startu. Premašuje postavljene standarde.

  •  1L
TPL_BACKTOTOP