API GL 4
MB 235.11

Sintetičko hipoidno ulje namenjeno za podmazivanje menjača i diferencijala koji zahtevaju standard API GL 4. Posebno se preporučuje za kamione i autobuse opremljene menjačkom kutijom koja zahteva MB 235.11 standard. Označeno sa FE ( fuel economy ) odnosno prilagođeno zahtevu profesionalaca da se ekonomiše sa potrošnjom goriva.

  • 20L, 60L, 208L
TPL_BACKTOTOP