Ulje za hidrauliku

ISO 46 (10/22/32/68/100/150)
ISO 6743/4 HM
DIN 51524 P2 HLP
AFNOR NF E 48-603 HM
VICKERS M-2950S, -I-286
DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C)
CINCINNATI MILLACRON P68/P69/P70

Ulje za hidrauliku veoma visokog indeksa viskoziteta,  sa izraženim antihabajućim dejstvom. Namenjeno svim hidrauličnim sistemima koji su izloženi  visokim pritiscima i visokim temperaturama. Takođe namenjeno za podmazivanje ležajeva koji rade na visokoj  temperaturi, kao i za podmazivanje reduktora nižeg opterećenja. Naročito pogodno za opremu koja radi tokom svih godišnjih doba.

Dostupno i u sledećim gradacijama: ISO 10, 22, 32, 68, 100, 150

  • 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L
TPL_BACKTOTOP