koncent. tečnost za rashladne sisteme

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

KONCETROVANA TEČNOST namenjena za hlađenje motora  motornih vozila i zaštitu sistema za hlađenje od mržnjenja, kao i za  zaštitu metalnih delova rashladnog sistema od korozije. Sadrži mineralne aditive. Može se koristiti u rashladnim sistemima koji sadrže  delove od aluminijuma.  Period zamene: 2 godine. 

  • 1L, 20L, 208L
TPL_BACKTOTOP